VGM Wegen bij Containerplein


De verlader – degene die de opdracht geeft tot verscheping – is verplicht het verified gross mass (VGM) op te nemen in het ladingsdocument. Containerplein neemt deze plicht uit handen en levert een accurate VGM voor opgave aan de reder.

Elke container moet voor deze wordt geladen, gewogen. Dit is sinds 2014 vastgesteld door De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), onderdeel van de Verenigde Naties. Deze eis geldt wereldwijd, voor elke container. 

Een gewogen container mag niet meer dan 5 procent afwijken van het opgegeven gewicht, met een maximum van 500 kilo. Blijkt de afwijking groter dan de gegevens die zijn verstrekt aan de rederij, dan wordt de container niet aan boord van het schip geladen. Een correcte weging is dus essentieel.

Containerplein beschikt voor het wegen van container over gecertificeerde en gekalibreerde weegapparatuur en over opgeleid personeel. Hiermee wordt ruimschoots aan de VGM-verplichting voldaan.

Offerte +31850804500